De mens als scheppend bewustzijnswezen

“If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.”

Nicola Tesla
Nassim Haraheim en een wetenschappelijke uitleg achter ‘het veld’.

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek toont ons wat eeuwenoude volkeren altijd verteld hebben, toont ons onze wortels als mensheid. Dat afgescheidenheid slechts een illusie is, dat alles in deze wereld met elkaar in verbinding en interactie is en alles bestaat uit energie en trilling. Bewustzijn overal aanwezig, in alle materie; levend of dood. Alles in deze realiteit is opgebouwd uit puur bewustzijn. Eigenlijk zoals Neo ervaarde in de film Matrix Revolutions, hij zag bovengronds in de machine world hoe alles opgebouwd was uit puur gouden coderingen. De lelijke en destructieve machines nam hij waar als prachtig goud en oplichtend; opgebouwd uit lichtenergie. Zoals hij eerder de codering van Seraph als goud ervaarde in de matrix tussen de andere data die hij als groen waarnam. Bewijst dit dat Seraph een originele codering is, afkomstig uit de oorspronkelijke werkelijkheid en in staat geweest om zijn originele code in de fysieke werkelijkheid van de matrix realiteit te integreren? Want in mijn ogen lijkt het daarom te gaan in deze werkelijkheid; belichaming van onze goddelijke essentie. Deze essentie en verbinding met het goddelijke in het lichaam integreren door het opdoen van kennis over trauma, onze psychologie, de wereld, gnosis, lichaamswerk, en vooral schaduwwerk.

“Ik beschouw bewustzijn als fundamenteel. Ik beschouw materie als een afgeleide van bewustzijn. We kunnen het bewustzijn niet voorbij. Alles waar we over praten, alles dat we als bestaand beschouwen, postuleert het bewustzijn.”

Max Planck (Fysicus) , 1918

De werkelijkheid waarin wij leven blijkt holografisch van aard, tijd en ruimte net zo illusionair als de stoffelijkheid van materie. Zoals P.J. van Leeuwen quote in zijn boek ‘Kwantumfysica, informatie en bewustzijn, ‘dat wij een illusie van stoffelijkheid ervaren door een puur onstoffelijk bewustzijn’. Waarin onstoffelijk vooral duidt op metafysisch.

P.J. van Leeuwen aan het eind van zijn eerder benoemde boek tot de conclusie dat wij mensen fragmenten zijn van één enkel groot kosmisch bewustzijn waardoor en waarin door dat ene bewustzijn de illusie van de ervaren wereld en van het individueel bewustzijn wordt geprojecteerd. Oorzaak en gevolg lijken een creatie van ons bewustzijn te zijn.

Het onzichtbare veld


‘De kwantumfysica toonde in de 20e eeuw het bestaan aan van een alles
doordringende achtergrondzee van kwantumenergie in het universum. Dr. Harold
Puthoff, professor aan de universiteit van Cambridge, was één van de eersten om
deze energie van het universum te meten. De metingen werden uitgevoerd bij nul
graden Kelvin, het absolute nulpunt in het universum, wat neerkomt op 273
graden Celsius onder nul. Bij deze temperatuur zou volgens de Newtoniaanse
fysica geen molecuul of atoom nog bewegen en er zou om die reden helemaal
geen energie meer gemeten kunnen worden! In plaats van geen energie aan te
treffen, zoals verwacht werd, vond hij wat hij noemde een ‘kokende heksenketel’
aan energie die vanaf dat moment de naam nulpuntsenergie (Eng: zero point
energy) kreeg. Harold Puthoff bewees hiermee dat het fysieke vacuüm in het
geheel niet ontdaan is van alle energie maar in plaats daarvan juist een
overvloedige hoeveelheid energie kent.’

– Jan Wickerink, Ontheemde zielen ontwaken

“Het wispelturige karakter van de subatomaire deeltjes, zo wordt nu aangenomen, wordt veroorzaakt door het nulpuntsveld. Willekeurig springen virtuele fotonen heen en weer tussen het nulpuntsveld en onze fysieke wereld. Ze botsen met en worden geabsorbeerd door subatomaire deeltjes die aangeslagen worden in een hogere energietoestand. Na nanoseconden wordt de energie weer vrijgegeven door een virtueel foton dat weer terugkeert naar het nulpuntsveld. Het foton wordt een virtueel foton genoemd omdat het heen en weer gaat van en naar het nulpuntsveld en niet hier blijft in onze materiële wereld. Het foton wordt alleen gebruikt om energie uit te wisselen tussen het nulpuntsveld en de materiële wereld. Niet alleen fotonen maar allerlei soorten elementaire deeltjes verschijnen zomaar volkomen uit het niets in onze fysieke werkelijkheid. Ze lijken afkomstig van het nulpuntsveld, laten even hun gezicht gezien in onze fysieke wereld voor een duizendste of miljoenste deel van een seconde, om vervolgens weer in het niets te verdwijnen. Deze vormen van mystieke deeltjes werden virtuele deeltjes genoemd omdat ze niet stabiel genoeg bleken te zijn om in onze werkelijkheid te blijven hangen. Het nulpuntsveld is aldus een kwantumschuim aan virtuele deeltjes en fotonen. Ons universum lijkt nooit in ruste te zijn, zelfs niet in de als leeg veronderstelde ruimte! Zelfs in een aardedonkere kamer waar absoluut geen licht van de buitenwereld kan doordringen, meten wetenschappers nog steeds de aanwezigheid van deze virtuele fotonen.” Lees hier de gehele tekst.

De lege ruimte blijkt dus in het geheel niet leeg te zijn. Het vacuüm bevat een overvloedige hoeveelheid energie, dat wordt nulpuntsenergie genoemd. In het filmpje van Gregg Brayden is te zien dat de fotonen de vorm van DNA aannamen als een instructie. Het nulpunt reageert op een instructie vanuit bewustzijn (menselijk DNA). Op onze aanwezigheid wordt gereageerd door een onzichtbaar veld. Dit besef is onmetelijk groot. In het Nu moment lijken alle mogelijkheden open te zijn (nulpunt) en is alles met elkaar verbonden en in interactie met elkaar. Zouden wij vanuit dat punt in staat zijn om bewust contact te maken met velden en te communiceren met de dieren, planten, oceanen, elementen of zelfs de kosmos? Zoals inheemse volkeren altijd hebben gedaan en het leven in alles hebben herkend en geëerd. En zoals Anna Breytenbach in het filmpje hierboven uitlegt.

Wanneer wij als mensen leven vanuit oorzaak en gevolg zijn wij reactief. Zoals dat Neo duidelijk werd in the Matrix Reloaded, het gaat allemaal om keuze en om onze aandacht. Voor een kwantumgolf (alles bestaat uit elektromagnetische frequenties) bestaan alle discrete momenten in de tijd naast elkaar en niet achter elkaar. De kwantumgolf strekt zich dus niet alleen uit in de ruimte maar ook letterlijk uit in de tijd. Wat betekent dat het waarnemend bewustzijn niet alleen het discrete object op een locatie manifesteert, maar ook het discrete moment van die manifestatie. Dit lijkt te bewijzen wat P.J van Leeuwen al aangaf; zowel ruimte, tijd als oorzaak en gevolg zijn een creatie van het bewustzijn.

Als mens hebben wij twee spirituele eenheden tot onze beschikking; onze aandacht en tijd. Wanneer wij deze wijs besteden kunnen wij daar iets voor terugkrijgen zoals kennis, inzichten, vaardigheden enzovoorts. Zoals eerder dus benoemd werd; het gaat om wat wij kiezen en waar wij onze aandacht aan besteden. Op onze aanwezigheid wordt gereageerd, oorspronkelijke volkeren zoals de Aboriginals spreken over ‘dreamtime’. Wij mensen lijken verantwoordelijk te zijn voor de manifestatie van deze realiteit, droomdenkers in een co-creatie. Maar hoe werkt dit precies? En is het enkel genoeg om ‘waar te nemen’? Of zijn er wetgevingen waar wij rekening mee moeten houden als mensen? Het lijkt er momenteel op dat wij mensen vooral manifesteren vanuit onbewustheid, tegenstrijdigheden, onwaarheden, angst en trauma. We spreken in spirituele kringen vaak over een hoge vibratie, maar wat is dat eigenlijk? Mark Passio zei het mooi in zijn seminar over Natural Law. Een hoge vibratie is niets meer dan het uitlijnen van het denken, voelen en doen van een mens met de waarheid, zie de afbeelding hieronder.

Mark Passio, Natural Law seminar (https://www.youtube.com/watch?v=ChgCh2Gui5M)

Door kennis over creatie door middel van Natural Law (of de Hermetische principes) en diep introspectief werk (schaduwwerk en traumawerk) nemen wij als mensen verantwoordelijkheid over ons denken, voelen en doen en daarmee verantwoordelijkheid over wat wij manifesteren in deze werkelijkheid. Door onszelf uit te lijnen met de waarheid en vooral door te kiezen voor wat goed is.

You have to look deeper, way below the anger, the hurt, the hate, the jealousy, the self-pity, way down deeper where the dreams lie, son. Find your dream. It’s the pursuit of the dream that heals you.

– Billy Mills, Oglala Lakota

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is photo_2021-01-03_13-15-41.jpg
©Floor el Omari 2021

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: